Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Novinky
Novinky
E`Spravoday 2010 PDF Tlačiť Email
12.12.2010

Na vod... nieko?ko ?siel:

?lensk zklad?a sa nm op? uteene rozrast. K 30.11.2010 sme mali 715 platiacich ?lenov, z toho PK - 595 (78%), ZK - 53 (7%), MPK - 63 (8%), MZK - 56 (7%). Niektor ?lenovia maj viacer odbornosti, preto t zdanliv nezrovnalos?. In naopak iadnu odbornos? nemaj. Pred rokom sme na tomto mieste psali, e LAA m 650 ?lenov. Za uplynul rok nm teda po?et ?lenov narstol o 10 percent. V roku 2010 LAA SR vydala 209 novch pilotnch preukazov v takomto rozdelen: PK 200, ZK 0(!), MPK 5, MZK 4 Detailnej preh?ad o tom, ako sa v uplynulom roku darilo vcvikovm strediskm nho najpo?etnejieho zvzu,njdete v elektronickej verzii spravodaja, ktor LAA SR rozosiela svojim ?lenom na ich mailov adresy. Vsledky mono niektorch z vs prekvapia. Ak ste od LAA iaden e-mail nedostali, pravdepodobne LAA vaou aktulnou e-mailovou adresou nedisponuje. Preto urchlene kontaktujte sekretarit, aby si ju pridal do databzy.

 

Viac sa do?tate v najnovome-Spravoday, ktor si moete stiahnu? kliknutm na tento odkaz alebo v sekcii Download.

Posledná úprava ( 12.12.2010 )
 
Sprva RLP LAA SR PDF Tlačiť Email
27.04.2010

Na zklade upozornenia zLPS SR aLeteckho radu SR Vs drazne iadam ododriavanie pravidiel leteckej prevdzky aLeteckho zkona SR. Neriaden vzdun priestor triedy G je do vky 8000 ft MSL (2450 m MSL) alebo 300 m AGL (pod?a toho ?o je vyie) mimo CTR, TMA, zakzanch (LZP), obmezench (LZR), prechodne vy?len?nch (TSA) a prechodne rezervovanch (TRA) priestorov. Lety ktor bud mimo tohoto priestoru triedy G alebo lety ktorch tracklog nebude zodpoveda? poiadavkm na uznanie letu (tra?, vka) bud zCC deaktivovan. Vka letu (tlakov) mus by? zosladen snadmorskou vkou ternu (tunelrov nebudeme podporova?).

Kad let bude vyhodnoten a prpadn poruenie pravidiel leteckej prevdzky bude postihovan vprslunej miere. Opakovan poruenie pravidiel bude rieen sprvnym konanm na Leteckom rade SR.

D?a 6. mja 2010 sp?a prevdzku letisko Slia?.

Priestory CTR,TMA sa zmenia na LZR 225A, LZR 225B a LZ TRA 65

LZR 225A (CTR) je od zeme do 300 m AGL

LZR 225B (TMA) je od vky 300 m AGL do 2450 m MSL

LZ TRA 65 (TMA) je od vky 2450 m MSL do FL 125

Vmesiacoch mj a jn 2010 sa tieto priestory bud vyhlasova? na letov dni. Predpoklad na vhlsenie 24-hod denne je od jla a augusta 2010. Aktualizciu tchto priestorov jako aj vetkch vyhlsench (LZR, TSA, TRA) v?etne notamov na dan de? nejdete na

www.vvzs.mil.sk vsekcii vyuitie vzdunho priestoru - sprva AUP

alebo

www.lps.sk vsekcii leteck informa?n sluba - AIS on line" kde sa treba zaregistrova? a nsledne vsekcii notam je platn AUP sprva alebo ?alia AUP sprva.

 
Nov odborn list odbornho leteckho personlu PDF Tlačiť Email
20.03.2010

Vzen ?lenovia,

v prlohe Vm zasielam nov Osobn list odbornho leteckho personlu, ktor nadobudol platnos? 01.03.2010. Preto Vs prosm, aby ste pri predlovan, rozirovan, obnovovan, iadan o vydanie IPPI kartya pod. predkladali uveden tla?ivo.

 

Zdrav

 

Dagmar Sekerkov

vkonn tajomnk LAA SR

Nov Osobn list odbornho leteckho personlu si mete stiahnu? kliknutm na tento odkaz alebo v sekcii Download .
 
Krtkodob individulne cestovn poistenie PDF Tlačiť Email
04.03.2010

KRTKODOB INDIVIDULNE CESTOVN POISTENIE

VUnion pois?ovni je mon uzavrie? poistenie lie?ebnch nkladov vzahrani? aj vprpade prevdzkovania adrenalnovch portov akmi s naprklad: paragliding, zoskok padkom, let na rogale, rafting amnoh in (rizikov skupina PORT).

Poistenie plat aj pre klientov, ktor do zahrani?ia cestuj ako organizovan portovci v svislosti s prpravou na s?a, alebo s priamou ?as?ou na s?ai.

Krtkodob individulne cestovn poistenie vUnion pois?ovni, a.s. zah??a poistenie tyroch zkladnch rizk, ato:

Posledná úprava ( 04.03.2010 )
Ďalej...
 
Spravodaj LAA 2_2009 PDF Tlačiť Email
06.01.2010
Pre tch ?o ete potou nedostali nov spravodaj LAA, mu na tomto odkaze njs? jeho plnohodnotn elektronick podobu vo formte PDF.
Posledná úprava ( 06.01.2010 )
 
<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 11 - 17 z 17