LETECKÉ INCIDENTY A NEHODY rok 2004

LETECKÉ INCIDENTY A NEHODY rok 2005

LETECKÉ INCIDENTY A NEHODY rok 2006

LETECKÉ INCIDENTY A NEHODY rok 2007

LETECKÉ INCIDENTY A NEHODY rok 2008

LETECKÉ INCIDENTY A NEHODY rok 2009

LETECKÉ INCIDENTY A NEHODY rok 2010

LETECKÉ INCIDENTY A NEHODY rok 2011

PREHĽAD LETECKÝCH INCIDENTOV A NEHÔD V LAA SR – ROK 2011

Základná informácia o leteckých nehodách:

 1. Dňa 04.03.2011 prišlo k leteckému incidentu na motorovom padákovom klzáku v CTR letiska Piešťany. Pilot nenadviazal spojenie a nezískal povolenie pre let v CTR LZPP  a svoju činnosť vykonával v priestore Piešťany - Sĺňava, Radošina vo výške cca 50m GND.

          Oznámenie o udalosti v leteckej prevádzke SKI2011020

 1. Dňa 5.5.2011 na letovom teréne SLOPOVO došlo pri pristávaní na pristávaciu plochu pri obci Kokava k zachyteniu vrcholkov stromov závesným klzákom LAMINÁR Z9 a k následnému pádu z výšky 4m. Pilot utrpel narazenie palca ruky a malú tržnú ranu na tvári. Došlo k poškodeniu hrazdy krídla od nárazu. Ostatné škody nezaznamenané. Udalosť je v štádiu zisťovania príčin.

 2. Dňa 16.7.2011 pri obci Orlov (Stará Ľubovňa) došlo pri pravdepodobne bezpečnostnom pristáti do obmedzeného priestoru (výrazná zmena rýchlosti vetra počas             prebiehajúceho letu - prelet) k zachyteniu koncového oblúka nosnej plochy bezmotorového padákového klzáku (PK) o strom po čom nasledoval pád pilota PK z výšky asi 9m. Pilot PK si narazil stavec chrbtice bez ostatných následkov. Ostatné škody nezaznamenané. Udalosť je v štádiu zisťovania príčin udalosti. Záverečnú správu o zistení príčin tejto udalosti po jej uzatvorení si budete môcť prečítať na našej stránke v časti „SPRÁVA LŠZ“ v sekcií Technické a letové rozbory – časť Letecké nehody a incidenty.

  Podľa prvotných zistení sa jedná o pilota PK s bohatými letovými skúsenosťami, ktorý po stránke legislatívy spĺňal všetky podmienky pre lietanie (platný pilotný preukaz, platný preukaz letovej spôsobilosti, platné poistenie zodpovednosti za škody z prevádzky lietadla). Štart PK bol vykonaný z letového terénu Búče (nad obcou Lipovce).

  Pridelená poznávacia značka padákového klzáku OM-P009, typ Brontes 2L.

 3. Dňa 17.7.2011 pri obci Zlatníky (Bánovce nad Bebravou) došlo pravdepodobne vo fáze pristavania bezmotorového padákového klzáku v pomerne malej vzdialenosti od rady vyšších stromov k deformácií nosnej plochy padákového klzáku, po ktorej došlo k pádu pilota na zem z výšky 10 – 15m. Pilot utrpel zlomeninu hornej končatiny, panvy a narazenie pľúc. Ostatné škody neboli zaznamenané. Ako aj v prvom prípade sa jednalo o pilota s vysokým náletom, ktorý po stránke legislatívy spĺňal všetky podmienky pre lietanie (platný pilotný preukaz, platný preukaz letovej spôsobilosti, platné poistenie zodpovednosti za škody z prevádzky lietadla). Štart bol vykonaný z plochy pre vzlety Inovec.

  Udalosť je v štádiu zisťovania príčin udalosti. Záverečnú správu o zistení príčin tejto udalosti po jej uzatvorení si budete môcť prečítať na našej stránke v časti „SPRÁVA LŠZ“ v sekcií Technické a letové rozbory – časť Letecké nehody a incidenty.

  Pridelená poznávacia značka padákového klzáku OM-P397, typ Pluto M.

   

 4. Dňa 18.8.2011 pri pristavaní motorového závesného klzáku Apolo 15C TN poznávacej značky OM-H006 na pristávaciu dráhu RWY 19 letiska Svidník došlo vo výbehu k rozkmitaniu smeru výbehu s dôsledkom poškodenia podvozku. Poškodená predná vzperná rúrka podvozku a rám sedačky, kryt podvozku a lano poloosi podvozku. Škoda tretím osobám nevznikla. Dvojmiestna posádka nezranená. Udalosť je v štádiu zisťovania príčin.

 5. Dňa 20.8.2011 pri obci Jamník (pri Liptovskom Hrádku) pri bezpečnostnom pristavaní motorového závesného klzáku MW155 poznávacej značky OM-H041 do terénu tento zachytil ľavou časťou krídla o zem. Následoval pád. Poškodená vrtuľa, kryt podvozku, plachta krídla, kýlový nosník krídla. Škoda tretím osobám nezistená. Bezpečnostné pristátie vykonané z dôvodu nepriaznivej meteorologickej situácie za letu (vysoká rýchlosť vetra a značná turbulencia vzduchu). Pilot MZK nezranený, druhý člen posádky utrpel zlomeninu ruky. Udalosť je v štádiu zisťovania príčin.

 6. Dňa 11.9.2011 na ploche pre vzlety a pristátia Lietajúcich športových zariadení -  Straník pri Žiline došlo k stretu so zemou jednomiestneho bezmotorového závesného klzáku (rogala) OM-H456 – Reliéf 14 v pravotočivej klesavej zákrute v blízkosti miesta vzletov. Poškodená plachta a nosníky klzáku. Pilot utrpel mnohopočetné zlomeniny. Škody tretím osobám nezaznamenané. Udalosť je v štádiu zisťovania príčin.

 7. Na letovom teréne Chopok – Lúčky došlo dňa 16.9.2011 pri priblížení na pristátie vo výške 15 – 20m nad zemou najpravdepodobnejšie pôsobením termického poryvu k deformácií nosnej plochy padákového klzáka bezmotorového typu Anakis M, poznávacej značky OM-P326, po ktorom nasledoval pád. Nosná plocha PK sa začala regenerovať, ale vzhľadom k malej výške sa pád nestlmil dostatočne. Pilotka utrpela kompresnú zlomeninu stavcov chrbtice bez vážnejších dôsledkov. Škody na PK a ani škody tretím osobám nevznikli. Udalosť je v štádiu zisťovania príčin.

 8. Na letisku Dubová, dňa 17.9.2011, došlo za letu motorového padákového klzáku  OM-P802 CHIRON 340, s podvozkom Hornet 503, k zachyteniu jeho podvozkom o krídlo na zemi odstaveného lietadla CTSW poznávacej značky OM-M608, pričom pri náraze došlo aj k posunutiu a pootočeniu na zemi odstaveného lietadla. Lietadlo CTSW má výrazne poškodenú nábehovú hranu ľavého krídla, poškodené kryty prednej ľavej časti trupu lietadla, poškodenie koncovej spodnej časti trupu a poškodenie okrajového oblúka ľavého krídla. Motorový padákový klzák má poškodený ochranný kôš vrtule, listy vrtule, disk a pneumatiku pravého kolesa podvozku. K zraneniu posádky ani nezainteresovaných osôb, ktoré sa nachádzali v tesnej blízkosti miesta nehody nedošlo. Hlavnému inšpektorovi zväzu motorového padákového lietania bolo doporučené vykonať mimoriadne školenie všetkých pilotov MPK, minimálne v rozsahu pravidiel lietania a prevádzky LŠZ stanovených v leteckom zákone 143/1998 a smerniciach LZ-1 a LZ-2. Mimoriadne školenie sa uskutoční v mesiacoch október 2011 až marec 2012. O školení a spôsobe jeho vykonania budú piloti MPK informovaní cestou LAA SR. Udalosť je v štádiu zisťovania príčin.

  Záverečná správa o vyšetrovaní leteckej nehody motorového padákového klzáka CHIRON 340/Hornet 503 a lietadla CTSW zo dňa 17.9.2011 Dubová