Podmienky získania pilotného preukazu

 

Celý tento postup sa odvíja zo základu, ktorým je Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a to konkrétne §19. LAA SR má vytvorený systém personálneho, organizačného a technického vybavenia tak, aby preukaz odbornej spôsobilosti (pilotný preukaz) sa dostal k žiadateľovi po podaní žiadosti a potvrdení splnenia podmienok najneskoršie do 30 dní.

Konkrétny postup:

1.    Skontaktujte sa s niektorým inštruktorom alebo inšpektorom lietania LAA SR a získajte od neho čo možno najviac informácií o našom lietaní

2.    Doporučujeme Vám tiež sa zúčastniť praktickej ukážky letovej činnosti niektorým pilotom, inštruktorom alebo inšpektorom lietania, aby ste na vlastné oči videli praktické kroky k tomu ako sa let dá uskutočniť. Toto zatiaľ sledujete zo zeme.

3.    V prípade, že Vaše rozhodnutie je pre LIETANIE, potom si vyberte niektoré z našich výcvikových stredísk zaoberajúcich sa výcvikom v lietaní na Vami vybranom druhu LŠZ a môžete sa prihlásiť do výcviku.

4.    Vo výcvikovom stredisku získate konkrétne informácie o podmienkach získania pilotného preukazu.

5.    Všeobecné podmienky na získanie pilotného preukazu spravidla sú:
a - Overenie Vašej zdravotnej spôsobilosti určeným lekárom. Toto overenie predložíte na formulári Osobný list
b - Vykonanie teoretickej prípravy a praktickej prípravy vo výcvikovom stredisku podľa zásad pre výcvik a podľa príslušných výcvikových osnov a pravidiel "postupy výcviku"
c - Absolvovanie teoretickej a praktickej skúšky pre získanie pilotného preukazu.

6.    Pilotný preukaz obdržíte poštou zo sekretariátu LAA SR

7.    Pilotný preukaz musí mať pilot pri vykonávaní letovej činnosti pri sebe.