Legislatíva k odbornej činnosti LAA:
Úvodné informácie
Rozbor poverenia od LÚ
Funkcionári - Organizačný poriadok

 

 Postupy a materiály:
Podmienky získania pilotného preukazu
Podmienky získania technického preukazu
Formuláre
Smernice a príručky


  Register personálu a stredísk:
Autorizovaný personál
Výcvikové strediská
Plochy LAA


  Vzdušný priestor:
NOTAMy
Plán aktivácie vojenských priestorov


  Technické a letové rozbory:
Letecké nehody a incidenty
Záväzné rozhodnutia HT a RLP